2012

2012 Feb | Kaohsiung, Taipei

2012 Apr | Shanghai, Suzhou, Hangzhou

2012 Feb - Kaohsiung

(攝於駁二藝術區)

2012 Feb - Taipei

(攝於紅樓市集)

2012 Feb - Kaohsiung

(攝於高雄市立歷史博物館)

2012 Feb - Kaohsiung

(攝於駁二藝術區)

2012 Feb - Taipei

(攝於紅樓市集)

2012 Feb - Taipei

(攝於Ruskasa 原木家俱)

____________________________________

2012 Apr - Shanghai

(攝於1933 老場坊)

2012 Apr - Shanghai

(攝於田子坊)

2012 Apr - Shanghai

(攝於田子坊)

2012 Apr - Shanghai

(攝於上大美術首飾藝術工作室)

2012 Apr - Shanghai

(攝於紅坊)

2012 Apr - Shanghai

(攝於田子坊)

2012 Apr - Shanghai

(攝於拙政園)

2012 Apr - Shanghai

(攝於拙政園)

2012 Apr - Shanghai

(攝於南翔小龍包)

2012 Apr - Shanghai

(攝於田子坊)

2012 Apr - Shanghai

(攝於紅坊)

2012 Apr - Shanghai

(攝於夜-上海)